dimecres, 29 de març de 2017

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS, NIVELL 2 I 3

REQUISITS PER ACCEDIR A CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT NIVELL 2 (per no fer les proves):
Títol ESO, 2n BUP, FP1 i Formació Professional Bàsica.
Cerfiticat de nivell 2 o 1 (de la mateixa família i àrea professional).
Prova accés universitat per a majors de 25/45 anys.
Complir requisits acadèmics d'accés als cicles formatius de Grau Mitjà.
Tenir superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat que vol accedir.
Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació al certificat de professionalitat.

REQUISITS PER ACCEDIR A CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT NIVELL 3 (per no fer les proves):
Títol de Batxillerat, Tècnic de Grau Mitjà.
Certificat de nivell 3 o 2 (de la mateixa família i àrea professional).
Prova accés Universitat per a majors de 25/45 anys.
Complir requisits acadèmics accés als cicles formatius de Grau Superior.
Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació del certificat de professionalitat.

NO TENS ELS REQUISITS DE TITULACIÓ...
Tens l'oportunitat de presentar-te a les proves presencials de competències clau de:
Castellà, Català, Matemàtiques i Angles.

LLOC I DATES DE REALITZACIÓ DE LES PROVES:
Centres de persones adultes.
2 i 3 de març / 3 i 4 d'abril / 4 i 5 de maig / 3 i 4 de juliol / 4 i 5 de setembre / 9 i 10 d'octubre / 
6 i 7 de novembre / 4 i 5 de desembre

ON ET POTS INCRIURE?
CEPA MANCOMUNITAT DES RAIGUER
Oficines del SOIB
Centres col·laboradors del SOIB